മാതാപിതാക്കളും-അധ്യാപകരും

November 7, 2023

മാതാപിതാക്കളും-അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.പ്രത്യേകിച്ചും സമകാലികത്തില്‍, കാരണം ഇന്ന് കുട്ടികള്‍പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടു കള്‍ക്കുള്ളില്‍ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അവരെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ പലപ്പോഴും അധ്യാപകര്‍ക്കും കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തില്‍ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അത്ര വരില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇടയ്ക്കു അതിനു ഭംഗം സംഭവിച്ച ഒരു പ്രതീതി ഉളവായിരുന്നു.അതിനു കാരണം ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുക്കുന്ന വളര്‍ച്ചയാണ്. അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം അത് ഗൂഗിളിനോടായി. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അവര്‍ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കാറില്ല പകരം മാര്‍ക്ക് കുറയുന്നതിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ട്യൂഷന്‍ സെന്റര്‍ എന്നാണ് അന്വേക്ഷിക്കുന്നത്. പകരം നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അധ്യപകരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ വേണ്ടത്. കാരണം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള സുതാര്യവും ആരോഗ്യകരവുമായ ബന്ധം ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് സ്‌കൂളില്‍ വളരുവാനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

രക്ഷാകര്‍തൃ-അധ്യാപക ബന്ധം കുട്ടികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും?

രക്ഷാകര്‍തൃ-അധ്യാപക ബന്ധങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. ഒന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടപെടലില്‍ നിന്നാണ് വരുന്നത്, മറ്റൊന്ന് അധ്യാപകര്‍ നല്‍കുന്ന ശ്രദ്ധയില്‍ നിന്നാണ്, മൂന്നാമത്തേത് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ധാരണയും പഠന ശേഷിയുമാണ്. ചുവടെ, ഞങ്ങള്‍ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു.

– രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടപെടല്‍:
അധ്യാപകരുമായി രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള ബന്ധം അവരുടെ കുട്ടിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ മുന്‍കൂര്‍ക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. തല്‍ഫലമായി, കുട്ടിക്ക് ഫലപ്രദമായി പഠിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം വീട്ടില്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയും.

– അധ്യാപകന്റെ ശ്രദ്ധ:
വീട്ടിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ അവസ്ഥയും മാതാപിതാക്കളുമായി അവര്‍ക്കുള്ള ബന്ധവും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇത് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടന നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

– കുട്ടികളുടെ നേട്ടങ്ങള്‍:
മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള സുതാര്യവും ആരോഗ്യകരവുമായ ബന്ധം സാധാരണയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പതിവ് ഹാജരില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആവശ്യമായ സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ പഠിതാക്കള്‍ പഠനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്.

– രക്ഷാകര്‍തൃ-അധ്യാപക ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് രണ്ട് വഴിയുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. വ്യക്തമായ ധാരണയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകാന്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്.

നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില നടപടികള്‍ ഇതാ.

– പതിവ് കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍:
പതിവ് മീറ്റിംഗ് സെഷനുകള്‍ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും അവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും രണ്ടുപേര്‍ക്കും കഴിയും.

– ഗൃഹപാഠം:
മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമായ അസൈന്‍മെന്റുകള്‍ നല്‍കുക. വിദ്യാര്‍ത്ഥി എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, അവര്‍ക്ക് ആശയങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

– വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍:
ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനുകള്‍ പോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമായ സെഷനുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുക, അവിടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ കൈമാറാനും മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് പൊതുവായ ധാരണയിലെത്താനും കഴിയും. കൗണ്‍സിലിംഗ് സെഷനുകള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഭാവി കരിയര്‍ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകര്‍ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുകയും ചെയ്യാം

മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വളരാനും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ബന്ധങ്ങള്‍ തുറന്ന ആശയവിനിമയം, പരസ്പര ബഹുമാനം, കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അധ്യാപകരുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിലനിര്‍ത്താനും കഴിയും, രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വൈകാരികമായും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും സ്‌കൂളിലും പുറത്തും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല രക്ഷാകര്‍തൃ-അധ്യാപക ബന്ധങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനം ചെയ്യും.